top of page

בעלי חיים בגן 

בעלי חיים הינם חלק בלתי נפרד מהגן.
 
הקטנים שבהם מפרקים
את העלים היבשים, 
נלחמים במזיקים, 
מַפְרים את הפרחים 
או מתחחים את האדמה.
 
בשוכנים מעל פני האדמה 
אנחנו אוהבים לצְפּות:
 
פרפרים, ציפורים, 
שפיריות שקופות במעופן,
קיפודים צמאים
הנודדים אל המים לעת לילה,
 
צבים מהורהרים ולטאות זריזות,
חרדונים, בסגידתם לשמש 
לעת יום.
 
יצירת מרחב ידידותי  
באמצעות צמחים, סלעים 
ומקווי מים קטנים,
שבילי אור ורחבות "שיזוף",
וסבך מסתורי הטלה -
 
יזמינו אותם לגננו
ויאפשרו  להתקרב 
אל אורחות חייהם המרתקות.
 


כל התמונות צולמו בגנים המוזכרים

bottom of page