top of page

נורית שגב - תכנון גנים ונוף
חוגגת את יום העברית!


גני נוי מצויים במקומות רבים, אך יש תרבויות שהגן המעוצב והמטופח אופייני להן במיוחד.
אחת מהן היא התרבות הפרסית, שגניה הסימטריים נודעו לתהילה עוד בימי קדם.
לא פלא אפוא שמילים מתחום זה התגלגלו מפרסית לשפות אחרות.

כך היא למשל המילה פַּרְדֵּס – מן המילה הפרסית pairidaēza שמשמעה המילולי 'שטח מוקף'.
מילה פרסית זו מוכרת בלשונות נוספות, למשל באנגלית – paradise (גן עדן).

גם המילה בֻּסְתָּן מקורה בפרסית, ומשמעה המילולי המקורי 'מקום ריח'.
מילה זו חדרה ללשוננו בתקופת חז"ל והיא משמשת גם בארמית ובערבית. בימינו בוסתן הוא גן של עצי פרי שונים, לרוב בסביבת בתי מגורים.והנה מבחר מונחים מן המילון למונחי איכות הסביבה
 

  • דְּשׁוֹנֶת (קומפוסט), מַדְשֵׁן (קומפוסטר)

  • זבל ירוק (זבל צמחי)

  • סְבִיבָתָנוּת (תפיסת עולם הדוגלת בשימור הסביבה ובהתאמת ההתנהגות האנושית לתנאי הסביבה ולמאזן האקולוגי)

  • מִשְׁמָרִיּוּת (אחריות החברה להעביר לדורות הבאים את נכסי הקרקע במצב טוב ככל האפשר)

  • התיירקוּת; יֵירוּק (greening)

  • השבחה ירוקה (חידוש ציוד במטרה להפוך אותו לטוב יותר מבחינה סביבתית: חוסך אנרגייה, מזהם פחות וכדומה)

  • אנרגייה שִׁמְשִׁית, אנרגיית הַשֶּׁמֶש (אנרגייה סולרית)

bottom of page