top of page

 תכנון הגן
 
הגן הישראלי 
משיב נפשו תחת אילנות.
עצים רבים נתנה לנו הארץ. 
 
אין דרישותיהם מרובות, 
הם נוצרו במקומותינו.
 
פורחים, מלבלבים או עומדים בשלכת 
הם עוברים באורך רוח את שרבי הקיץ  
את סופות החורף, 
וממתינים בהתרגשות לאביב.
 
שיחים ובני שיח, פרחי עונה  
שורשיהם נטועים עמוק באדמת הארץ, 
או שהינם אורחים מאירי פנים.
 
ההיכרות עימם, עם אורחותיהם 
עם  אפשרויות השימוש בהם -
 
צמחי  תבלין ומרפא, 
הפרי או ניחוחות הפרח 
שילובם עם צמחים אחרים 
 
ועם בעלי חיים, לתועלת הדדית  - 
 
יבטיחו צימוח בריא ושופע, 
שהוא, הוא  - יופי.

bottom of page