top of page

פרטים מיוחדים


מי הנֶגֶר
מוטב שימְצאו בור להיקוות בו.
 
בור מים חפוּר
יאגור  גשמי זלעפות,
ויניח להם להיספג בגוף הקרקע.
או שיבֻדד, יאֱצור את המים,
דגיגים ישייטו בעומקו,
ומימיו יוזרמו דרך שורשי הצמחים
וייטהרו, שוב ושוב,
בעל כרחם.
 
בור האש אוסף אליו גֶזם  עץ
וזה יבער לעת החשיכה.
 
ספּירלה, אם העמיקה מטה,
מושכת אליה
את מימי המרזבים
את הגשמים
ואת עיני המתבונן;
 
ספּירלה בנויה לגובה מהפנטת כמוה.
וכל אחד מהצמחים הנשתלים בה
זוכה למנת האור המרבית
לעומק הקרקע המועדף
ולמקומו, מוגן ופורה.

bottom of page